FONDACIJA ZA IZDAVAŠTVO

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA

Broj: 04-3-43-1/24 Datum: 5.4.2024.godine
Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA IZDAVAŠTVO

ODLUKA O OSNIVANJU FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA IZDAVAŠTVO

STATUT FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA IZDAVAŠTVO

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA IZDAVAŠTVO

POSLOVNIK O RADU ŽIRIJA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA IZDAVAŠTVO

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠTENJA I UPOTREBI MOBILNIH I FIKSNIH TELEFONA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA IZDAVAŠTVO

PRAVILNIK O NAKNADAMA ZA RAD NA POSLOVIMA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA IZDAVAŠTVO

PRAVILNIK O PROCEDURAMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KORISNIKA I DODJELU SREDSTAVA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA IZDAVAŠTVO

PRAVILNIK O RADU FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA IZDAVAŠTVO

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download