OSNIVANJE FONDACIJE:

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Gavrila Grahovca, federalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
donijela Odluku o osnivanju Fondacije za izdavaštvo  7. 12. 2000. godine.

Osnovni CILJEVI FONDACIJE:

Osnovni ciljevi Fondacije su podsticanje, stimulisanje, razvoj, unapređivanje i modernizacija izdavaštva,  a naročito u domenu:

 • stvaralaštva pisaca, prevodilaca, dizajnera i kolektivnog stvaralaštva u izdavaštvu,
 • objavljivanje knjiga, časopisa, publikacija orijentisanih prema kulturi,
 • distribucije i prodaje knjiga i elektronskog izdavaštva,
 • promovisanja knjiga i elektronskog izdavaštva,
 • stimulisanja stvaralaca, institucija, udruženja i asocijacija,
 • tehnoloških inovacija u sektoru izdavaštva,
 • očuvanja kulturnih vrijednosti,
 • projekata naučno-istraživačkog karaktera,
 • gostovanja stvaralaca u inostranstvu,
 • edukacije kadrova,
 • povezivanje i razmjena informacija i iskustava sa sličnim asocijacijama van granica Federacije BiH,
 • nekomercijalnih projekata,
 • učestvovanja u utvrđivanju politike koja unapređuje izdavaštvo.

UPRAVNI ODBOR:

25. 8. 2016. godine, na period od četiri godine, imenovan je Upravni odbor u sastavu:

1. Ivan Sivrić, predsjednik
2. Hilmo Neimarlija, član i
3. Srđan Vukadinović, član.

Prethodni Upravni odbor je djelovao u sastavu:

1. Mile Stojić, predsjednik
2. Rešad Džindo, član i
3. Stevan Tontić, član.

OSNOVE ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDACIJE:

Fondacija svake godine objavljuje dva Konkursa:

 1. Konkurs za izbor korisnika sredstava Fondacije za izdavaštvo za oblast “Nova književna djela domaćih autora” i
 2. Konkurs za izbor korisnika sredstava Fondacije za izdavaštvo koji se realizuje kroz sljedeće programske stavke:
  1. Podrška izdavačima za objavljivanje knjiga;
  2. Periodika;
  3. Podrška izdavačima za objavljivanje rukopisa izabranih na Konkursu;
  4. Plasman i promoviranje knjiga i
  5. Drugi oblici sufinansiranja izdavačke djelatnosti.

Početkom godine priprema se Plan poslovanja koji obuhvata Program rada i Program utroška sredstava i podnosi se Vladi FBiH na usvajanje, kao i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju po proteku kalendarske godine.