FONDACIJA ZA IZDAVAŠTVO

ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO ZA 2022. GODINU ZA OBLAST NOVA DJELA DOMAĆIH AUTORA

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA IZDAVAŠTVO

ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO ZA 2022. GODINU

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download