FONDACIJA ZA IZDAVAŠTVO

PODRŠKA IZDAVAČIMA ZA OBJAVLJIVANJE KNJIGA – PRIJAVA ZA KONKURS FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO ZA 2023. GODINU.

Format datoteke: Microsoft Word (doc)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA IZDAVAŠTVO

PODRŠKA IZDAVAČIMA ZA OBJAVLJIVANJE KNJIGA – DETALJAN PROJEKAT ZA 2023. GODINU.

Format datoteke: Microsoft Word (doc)
Preuzmi/Download