| Print |

Fondacija za izdavaštvo 
ODLUKU O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO ZA 2021. GODINU
Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download

 

Fondacija za izdavaštvo 
ODLUKU O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO ZA 2021. GODINU ZA OBLAST NOVA DJELA DOMAĆIH AUTORA
Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download

 

Fondacija za izdavaštvo 
NEPOTPUNE PRIJAVE NA KONKURS ZA IZBOR KORISNIKA I DODJELU SREDSTAVA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO ZA 2021. GODINU
Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download