343041header_05 411869header_03 672074header_04

Obavijest

Prijave korisnika koji ne dostave izvještaje o namjenskom utrošku ranije dodjeljenih sredstava do 30.6.2018. godine neće biti razmatrane.

  • 1
  • 2
Prev Next

KONKURSI 2018.

01-06-2018 Hits:2728

KONKURSI 2018.

Fondacija za izdavaštvo KONKURS ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO ZA 2018. GODINUFormat datoteke: Adobe Acrobat (pdf) Preuzmi/Download   Fondacija za izdavaštvo KONKURS ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO ZA...

Read more

Fondacija za bibliotecku djelatnost

27-05-2010 Hits:7788

Fondacija za bibliotečku djelatnost – Sarajevo utemeljena je 19. decembra 2007. godine. Tog dana je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra kulture i sporta, donijela Odluku o...

Read more
I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.